Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Říjen 2016