Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Červenec 2016