Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Duben 2016