Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Březen 2016