Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Listopad 2015