Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Září 2015