Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Srpen 2015