Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Prosinec 2014