Nesuď pár podle povídky a povídku podle páru.

Červen 2014